Bestuur

Voorzitter: de heer G. Amsing

Penningmeester: de heer W.F. van der Kooij

Secretaris: mevrouw E. van der Zijden- Baars