2020

Financiële verantwoording 2020


Giften kerken €   5.797,16

Giften bedrijven €   1.000,00

Giften particulieren €   1.432,70

Opbrengst acties €      644,50

Ontvangen rente €          2,71

Statiegeldacties €   2.796,49

Totaal inkomsten € 11.673,56


Ondersteuning aan Voedselbank €   1.504,20

Algemene kosten €          0,00

Bankkosten €      148,25

Resultaat 2020 € 10.021,11


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 mei 2021