2020

Financiële verantwoording 2020


Giften kerken € 5.797,16

Giften bedrijven € 1.000,00

Giften particulieren € 1.432,70

Opbrengst acties € 644,50

Ontvangen rente € 2,71

Statiegeldacties € 2.796,49

Totaal inkomsten € 11.673,56


Ondersteuning aan Voedselbank € 1.504,20

Bankkosten € 148,25

Totaal uitgaven € 1.652,45


Resultaat 2020 € 10.021,11

Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 mei 2021