Nieuwsbrief 2

NIEUWSBRIEF V.V.B. NR 02, OKTOBER 2014

Van de voorzitter:

Eind oktober 2013 is, op verzoek van het bestuur van de Voedselbank Bommelerwaard, de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard (VVB) opgericht. Het doel van de Stichting is om geld te werven om de Voedselbank draaiend te kunnen houden. Enerzijds gaat het hierbij om het dekken van structurele kosten zoals huur van het pand, gas, water en licht en onderhoud van de installaties. Anderzijds gaat het om eenmalige grote uitgaven. Zo is de huidige koelbus van de Voedselbank hard aan vervanging toe.

Het bestuur van de VVB werd al een aantal maanden na de start geconfronteerd met een vacature omdat de secretaris om persoonlijke redenen afhaakte. Gelukkig vonden we al redelijk snel mevrouw Lindy de Bruijn uit Brakel bereid om toe te treden tot ons bestuur. Zij heeft haar taken voortvarend opgepakt en is ondertussen al goed ingewerkt.

Toen we begonnen als nieuwe Stichting hadden we het plan om vrienden te werven onder bedrijven, particulieren en instellingen zoals kerken. We hebben al de nodige potentiële vrienden benaderd en ook veel positieve respons gekregen, maar we hebben nog lang niet de gehele doelgroep bereikt. Er ligt dus nog veel werk voor ons.

Nu het economisch weer wat beter lijkt te gaan in Nederland zou je hopen dat het aantal mensen dat een beroep moet doen op de Voedselbank zou afnemen. Helaas is dat niet het geval, in de afgelopen maanden is het wekelijkse aantal voedselpakketten gestegen tot boven de honderd.

In het stukje van onze penningmeester hieronder kunt u lezen welke acties succes hebben gehad.

Wij willen al onze “vrienden” bedanken voor hun ondersteuning in het afgelopen jaar en hopen dat wij ook in het komende jaar weer een beroep op hen mogen doen.

Van de penningmeester:

Met een tevreden gevoel kunnen we terugzien op het eerste jaar van ons bestaan als Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard. Je begint blanco aan je opdracht om gelden bijeen te brengen en je bent nieuwsgierig hoe zich dat gaat ontwikkelen en hoeveel inspanning je moet leveren om aan het gestelde doel te komen.

Het belangrijkste doel was om zo snel mogelijk een € 30.000, = bijeen te brengen voor de aanschaf van een nieuwe koelbus want de oude is erg bedrijfsonzeker geworden en ook te klein om de pakketten bij de afleverpunten te brengen. Dankzij de geweldige support van kerken, bedrijven en particulieren staat er nu ruim € 12.000, = op onze rekening en hebben we voor € 10.000, = aan toezeggingen ( € 8.000, = Woningstichting de Kernen en € 2.000, = Stichting van Voorden), die uitbetaald worden zodra de bus definitief is gekocht. Een eenvoudige rekensom leert dus dat we nog € 8.000, = tekort komen maar we hebben er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.

Dan de actie om alle kerken in de Bommelerwaard te vragen om op 1 juni jl. de diaconiecollecte te bestemmen voor de VVB. Dat heeft het prachtige resultaat opgebracht van ruim € 2.500, = want veel kerken hebben meegedaan en ook particulieren hebben naar aanleiding van deze actie giften overgemaakt. Daarom hebben we besloten om ook in 2015 deze actie weer te houden en wel op zondag 31 mei 2015.

Graag vermeld ik ook nog de The Read Shop in Hedel. Zij zamelen oude inktcartridges in en die brengen geld op omdat ze worden hergebruikt. De opbrengst hiervan over de tweede helft van 2014 is voor de VVB.

Als ANBI- gecertificeerde Stichting ben je verplicht om de jaarcijfers op de website te vermelden. Over de periode oktober t/m december 2013 hebben we dat gedaan en ook over 2014 zullen we dat weer doen.

Allen hartelijk dank voor uw ondersteuning en ook in ons tweede jaar houden we ons warm aanbevolen.

En als laatste, onze bankrekening is NL74 RABO 0134 9103 97.

Van de secretaris:

Afgelopen juni ben ik begonnen als secretaris van de VVB, ik heb dus nog maar een aantal maanden meegewerkt voor de Stichting. Toch is er wel het één en ander gebeurd.

Het 1e project voor de VVB, het financiële plaatje rond zien te krijgen om een nieuwe koelbus aan te schaffen voor de Voedselbank, ziet er positief uit. Zie hiervoor het verslag van de penningmeester.

Met het opzetten van een eigen website zijn we volop aan de gang, zodra deze klaar is en online komt hoort u hiervan.

Ook hebben we een flyer gemaakt om meer mensen donateur te laten worden van de VVB en is de tekst van het ‘Ja, ik wil’ formulier wat aangepast. Dit formulier kunt u (straks) op onze website downloaden. Op braderieën en markten kunt u onze flyer tegenkomen.

Met een hartelijke groet van

G. Amsing (voorzitter) W.F. van der Kooij (penningmeester) L. de Bruijn (secretaris)