Introductie

Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard

De Stichting, kortweg SVVB, is opgericht in 2013 om de Voedselbank Bommelerwaard financieel draaiende te houden. Jaarlijks is hiervoor zo'n € 30.000,00 nodig.

De VVB richt zich specifiek op het werven van gelden en fondsen, zodat het bestuur van de Voedselbank zich volledig kan richten op het werven van voedsel en de distributie daarvan.

Doelgroepen

De SVVB richt zich op particulieren, bedrijven en instellingen, zoals kerken. Wij proberen 'vrienden' te werven die bereid zijn om voor meerdere jaren een financiële bijdrage te leveren. Op die manier kan het voortbestaan van de Voedselbank Bommelerwaard ook op langere termijn worden gewaarborgd.

Voedselbank collecte

In 2014 hebben we voor het eerst aan de kerken in de Bommelerwaard gevraagd om op één zondag hun diaconiecollecte te willen bestemmen voor het werk van de SVVB. Sindsdien is dit een jaarlijks terugkerende activiteit geworden.

Vriend worden

U kunt vriend worden door het donatieformulier te downloaden, in te vullen en aan ons op te sturen. Wij houden u dan via onze nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten van de SVVB.

Reclame voor bedrijven.

Indien u als bedrijf € 300,= per jaar of meer toezegt, dan plaatsen wij graag uw logo op onze website.