Nieuwsbrief 3

NIEUWSBRIEF VVB NR 03, APRIL 2015

Van de voorzitter:

Eind oktober 2013 hebben wij, op verzoek van het bestuur van de Stichting Voedselbank Bommelerwaard, de Vrienden Stichting Voedselbank Bommelerwaard opgericht. De voornaamste doelstelling is er voor zorgen dat de Voedselbank Bommelerwaard genoeg geld heeft om de zaak draaiend te kunnen houden.

Wij richten ons bij de fondsenwerving op particulieren, bedrijven en instellingen, zoals kerken. Het benaderen van particulieren en bedrijven blijkt in de praktijk niet altijd mee te vallen. Daarentegen hebben de kerken in de Bommelerwaard heel positief gereageerd op onze oproep om middels het steunen van de Voedselbank hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van lokale armoede.

We kunnen terugzien op goede resultaten tot nu toe en hopen dat u ons ook in de toekomst zult willen blijven ondersteunen.

Van de penningmeester:

Ook de penningmeester is aan de beurt om zijn stukje te schrijven en u begrijpt het al; dat gaat over de penningen en andere activiteiten die op mijn pad kwamen.

Als eerste wil ik het hebben over afspraken. Nee, dan bedoel ik niet de mensen die hebben toegezegd en gift over te maken en het niet gedaan hebben, want die waren en zijn er niet. Nee, dan bedoel ik al die vrienden en vriendinnen die hun woord niet hebben gehouden. Zij hadden beloofd om een eenmalige gift over te maken en wat zie ik dan na het verzenden van de tweede nieuwsbrief: spontaan breken zij hun woord en maken een tweede gift over. Het op die wijze breken van je woord, daar heb ik geen enkele moeite mee, integendeel, dat mogen ze allemaal doen.

Ook had ik in Brakel weer de gelegenheid om tijdens een actie van december 2014 tot bijna eind februari 2015 de spaardozen neer te zetten waarin de klanten van de Emté in Brakel hun zegeltjes konden deponeren voor gratis boodschappendozen ter waarde van € 50,00. Liep dat in het begin heel voorzichtig, de laatste twee weken waren stormachtig. Ik had de blaren op mijn tong van het opplakken van al die zegeltjes maar het was de moeite waard. In totaal hadden we 136 boodschappendozen, vol met houdbare spullen, oftewel een waarde van € 6.800,00. Emté Brakel en alle klanten die daaraan hebben meegedaan, heel hartelijk dank. Het leuke was ook dat er regelmatig geld in de dozen zat, kleine gaven van € 0,20 tot ook grote van € 20,00. En ook werd ik meerde keren naar de balie verwezen omdat daar een tas met houdbare spullen voor mij klaar stond. Dat getuigt van een warm meeleven met het doel en het werk van de Voedselbank. Ook daarvoor hartelijk dank.

En dan de incidentele voorvallen. Regelmatig werden er bij mij thuis Kerstpakketten en tassen met eten afgegeven maar de grote verrassing was wel de ontvangst van een enveloppe met € 1.500,00.

Speciaal voor de aanschaf van de nieuwe koelbus zijn “De Kernen” te Hedel en een stichting in Zaltbommel benaderd die respectievelijk € 8.000,00 en € 2.000,00 hadden toegezegd en inmiddels ook hebben betaald zodat de nieuwe bus nu rijdt.

Half december werd ik uitgenodigd op een personeelsavondje van een bedrijf uit Brakel om een cheque van € 500,00 in ontvangst te nemen. En het leuke was dat er in alle kerstpakketten ook een lege doos zat waarin het personeel een deel van hun pakket of ander houdbaar eten konden doen en die zijn half januari weer opgehaald. Geweldig leuk idee!

Al dat bovenstaande stimuleert ons enorm om door te gaan met dit (helaas) noodzakelijke werk.

Als laatste is nog te vermelden dat,net als in 2014, de zondag rond 1 juni, en dat zal dus dit jaar op zondag 31 mei zijn, is uitgeroepen tot de Voedselbankzondag. Alle kerken in de Oost-Bommelerwaard en enkele uit de West-Bommelerwaard hebben al toegezegd daaraan mee te doen. De kerken die nog niet hebben gereageerd; bij deze het verzoek om even te laten weten of u dit jaar meedoet.

En als allerlaatste, er is een geweldig leuk idee geboren (niet bij ons) dat eind dit jaar van start gaat. Wat dat is, dat leest u in de volgende Nieuwsbrief.

Van de secretaris:

Het 1e project van de VVB, het financieren van een nieuwe (vervangende) koelbus voor de Voedselbank, is afgerond. De nieuwe bus is vrijdag 2 april jl. afgeleverd door Automobielbedrijf Hobo, Brakel. Zie ook het verslag van de penningmeester.

Het opzetten van een eigen website is nog niet helemaal afgerond, zodra deze klaar is en online komt hoort u hiervan.

Hebt u een adres van iemand die deze Nieuwsbrief ook wil ontvangen? Laat het ons weten. Ook als u onze Nieuwsbrief niet langer op prijs stelt, meldt u dat dan aan ons.

Met een hartelijke groet van

G. Amsing (voorzitter) W.F. van der Kooij (penningmeester) L. de Bruijn (secretaris)