2019

Financiële verantwoording 2019


Giften kerken € 7.727,24

Giften bedrijven € 1.300,00

Giften particulieren €    575,00

Opbrengst acties €    329,64

Ontvangen rente €        3,19

Totaal inkomsten € 9.935,07


Ondersteuning aan Voedselbank € 8.000,00

Algemene kosten   0,00

Bankkosten €    148,26

Resultaat 2019 € 1.786,81


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 oktober 2020