2019

Financiële verantwoording 2019


Giften kerken € 7.727,24

Giften bedrijven € 1.300,00

Giften particulieren € 575,00

Opbrengst acties € 329,64

Ontvangen rente € 3,19

Totaal inkomsten € 9.935,07


Ondersteuning aan Voedselbank € 8.000,00

Bankkosten € 148,26

Totaal uitgaven € 8.148,26


Resultaat 2019 € 1.786,81

Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.


Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 5 oktober 2020