Verantwoording ANBI en jaarrekening

STICHTING VRIENDEN VOEDSELBANK BOMMELERWAARD

 

Bestuursleden:

BELEIDSPLAN:

1. Het werven van vrienden dan wel donateurs. 

De SVVB gaat vrienden werven om op die wijze gelden bijeen te brengen om de Voedselbank Bommelerwaard financieel te ondersteunen. Zij zal zich daarbij richten op het bedrijfsleven, op de kerken en op particulieren in de Bommelerwaard en mogelijk in de direct aangrenzende regio’s. De intentie is om vrienden te vinden die bereid zijn om over een langere periode (te denken valt aan 3 tot 5 jaar) een financiële bijdrage toe te zeggen.

Vrienden zullen worden geworven middels persoonlijke contacten, publiciteit in de verschillende dag- en weekbladen in de regio, mails, onze website en door middel van speciale acties. Waar nodig en mogelijk zal de stichting presentaties geven over haar doelstellingen.

Vrienden zullen, indien zij daar prijs op stellen, op de hoogte worden gehouden van de activiteiten en resultaten van zowel de Voedselbank Bommelerwaard als van de SVVB.

2. Uitkeringen aan de Voedselbank Bommelerwaard.

De door de SVVB geworven fondsen komen primair ten goede aan de Voedselbank Bommelerwaard. Uitkeringen aan de Voedselbank Bommelerwaard zullen in principe worden gedaan als “doeluitkeringen”. Met andere woorden een uitkering is bestemd voor een vooraf gedefinieerd doel. Te denken valt hierbij onder meer aan de aanschaf van apparatuur, grote reparaties aan of vervanging van voertuigen, kantoorbenodigdheden en/of het inkopen van voedsel.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van maandag 25 november 2013 te Aalst.

Het beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen conform de statuten geen beloning voor hun werkzaamheden.

De doelstelling: Het verwerven van gelden, het beheren daarvan en het op verzoek van Voedselbank Bommelerwaard te Zaltbommel beschikbaar stellen om haar in staat te stellen haar taak naar behoren uit te kunnen oefenen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: Na voorbereidingen werd de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard (SVVB) opgericht op 23 oktober 2013, de nodige formaliteiten vervuld, het beleid uitgestippeld en een voorzichtig begin gemaakt met het verwerven van gelden.