2022

Financiële verantwoording 2022


Giften kerken €   5.323,17

Giften bedrijven €   1.000,00

Giften particulieren €      840,00

Opbrengst acties €   3.512,79

Ontvangen rente €          4,63

Totaal inkomsten € 10.680,59


Ondersteuning aan Voedselbank €          0,00

Algemene kosten €          0,00

Bankkosten €      188,83

Resultaat 2022 € 10.491,76


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 januari 2023