2021

Financiële verantwoording 2021


Giften kerken €   5.278,19

Giften bedrijven €   2.500,00

Giften particulieren €   1.663,85

Opbrengst acties €   2.673,28

Ontvangen rente €          3,21

Totaal inkomsten € 12.118,53


Ondersteuning aan Voedselbank €          0,00

Algemene kosten          0,00

Bankkosten €      136,10

Resultaat 2021 € 11.982,43


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 19 januari 2022