2021


Financiële verantwoording 2021


Giften kerken € 5.278,19

Giften bedrijven € 2.500,00

Giften particulieren € 1.663,85

Opbrengst acties € 2.673,28

Ontvangen rente € 3,21

Totaal inkomsten € 12.118,53


Ondersteuning aan Voedselbank € 0,00

Bankkosten € 136,10

Totaal uitgaven € 136,10

Resultaat 2021 € 11.982,43


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 19 januari 2022