2018


Financiële verantwoording 2018


Giften kerken € 5.780,42

Giften bedrijven € 0,00

Giften particulieren € 511,50

Opbrengst acties € 685,00

Rente € 28,13

Totaal inkomsten € 7.005,05


Ondersteuning aan Voedselbank € 6.000,00

Bankkosten € 40,73

Alg. Kosten € 293,32

Totaal uitgaven € 6.334,05


Resultaat 2018 € 671,00


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

De jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 januari 2019