2023

Financiële verantwoording 2023


Giften kerken €   4.353.35

Giften bedrijven €   1.000,00

Giften particulieren €   1.312,95

Opbrengst acties €   3.441,71

Ontvangen rente €        11,60

Totaal inkomsten € 10.119,61


Ondersteuning aan Voedselbank €          0,00

Algemene kosten        12,09

Bankkosten €      229,91

Resultaat 2023   9.887,61


Het resultaat is bijgeboekt bij het vermogen.

Jaarcijfers zijn vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 30 januari 2024