Nieuwsbrief 1

NIEUWSBRIEF V.V.B. NR 01, APRIL 2014

Van de voorzitter:

Halverwege het jaar 2013 begon bij het bestuur van de Voedselbank Bommelerwaard het idee te leven om een aparte stichting op te richten voor de financiering van het werk van de Voedselbank. Dit in navolging van soortgelijke initiatieven elders in het land.

Het bestuur benaderde een aantal mensen hierover en één en ander leidde eind oktober 2013 tot de oprichting van de Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard.

Het doel van de nieuwe stichting is om, via het werven van “vrienden” dan wel donateurs die bereid zijn om voor een aantal jaren een financiële toezegging te doen, te komen tot een structurele dekking van de kosten van de Voedselbank Bommelerwaard.

Die structurele kosten bestaan onder andere uit de huurkosten van het pand in Zaltbommel, de kosten van gas, water en licht, de kosten voor de koelbus en het onderhoud van de koelapparatuur.

De nieuwe Stichting Vrienden Voedselbank Bommelerwaard richt zich op bedrijven, instellingen (zoals maar niet beperkt tot de kerken in de Bommelerwaard) en particulieren. Wij benaderen de potentiële vrienden persoonlijk dan wel per brief. Tot nu toe hebben een aantal particulieren en instellingen toezeggingen gedaan voor een periode van drie jaar. Ook zijn een aantal incidentele giften binnengekomen.

Het spreekt voor zich dat het benaderen van potentiële vrienden veel werk met zich meebrengt en we hebben dan ook nog lang niet iedereen bereikt. Maar we zijn vastbesloten om alle potentiële vrienden in de Bommelerwaard te bereiken!

Wij zouden het erg op prijs stellen als u in uw eigen netwerk ook bekendheid zou willen geven aan het werk van onze stichting.

Van de secretaris/penningmeester:

Het mooie van de V.V.B. is dat we met de datum van de oprichting de ANBI-status hebben gekregen en dat houdt in dat giften aan de V.V.B. aftrekbare kosten zijn voor de belastingen, nr. 8533.02.145.

Een aantal personen en bedrijven zijn inmiddels door mij benaderd en de resultaten stimuleren mij om door te gaan. Ook werden er spontane giften van € 1.500,00 en € 300,00 bij mij afgegeven en de kleine van € 10,00 en € 5,00 zijn ook het vermelden waard. Uiteraard houden we ons aanbevolen en wij willen u graag behulpzaam zij bij een actie die u voor de V.V.B. wilt organiseren. Of hebt u een adres van iemand die ook onze nieuwsbrief wil ontvangen, laat het ons weten. Of wat ook kan, indien u onze nieuwsbrief niet langer op prijs stelt, laat ons dat ook weten.

Op de planning staat een Voedselbankzondag voor 1 juni as. waarin we de kerken vragen de diaconiecollecte op die zondag voor de Voedselbank te bestemmen.

Helaas moesten we al afscheid nemen van onze secretaris en we danken haar voor haar inzet en motivatie.

En als laatste, onze bankrekening is NL74 RABO 0134 9103 97.

Met een hartelijke groet van

G. Amsing (voorzitter) W.F. van der Kooij (secretaris/penningmeester)